Integritetspolicy

1.         Introduktion

1.1     Evaneos värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Evaneos samlar in och hur denna används.

1.2     Vi kommer att be dig att godkänna användandet av cookies på webbsidan enligt nedanstående när du först besöker Evaneos.se. Genom att godkänna policyn på siten i samband med användande av denna och godkännande av cookies så samtycker du till användandet av cookies i enlighet med nedan.

2.         Hänvisning

2.1    Det här dokumentet skapades utifrån en mall från SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3.         Insamlande av personlig information

3.1     Personlig information vi kan komma att samla in, lagra och använda omfattar:

(a)      Information om din dator samt dina besök på och ditt användande av webbsidan (inklusive ditt IP-nummer, din geografiska plats, din webbläsare och dess version, operativsystem, längden på ditt besök på webbsidan, sidvisningar, refererande källa, beteendeflöde, refererande källa)

(b)     Information som du lämnar till oss när du registrerar dig på vår webbsida (inklusive din e-mailadress)

(c)      Information som du lämnar till oss då du färdigställer din profil på vår webbsida (inklusive ditt namn, dina bilder, ditt kön och ditt födelsedatum)

(d)      Information som du lämnar till oss i syfte att registrera dig för uppdateringar via mail eller vårt nyhetsbrev (inklusive ditt namn och din e-mailadress)

(e)      Information som du lämnar till oss när du använder tjänsterna på webbsidan eller som genereras då du använder dessa (inklusive tidpunkt, användningsmönster och användningsfrekvens)

(f)      Information relaterad till eventuella köp av varor eller tjänster eller annan transaktion som du gör genom webbsidan (inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-mailadress och dina kortdetaljer)

(g)      Information i form av inlägg som du lägger upp på webbsidan för publicering på internet (inklusive ditt namn, dina profilbilder och innehållet i ditt inlägg)

(h)      Information i eller relaterad till all eventuell kommunikation som du sänt oss eller sänt via webbsidan (inklusive kommunikationens innehåll och metadata associerad till kommunikationen)

3.2     Innan du lämnar ut en annan persons information till oss måste du erhålla den personens samtycke både till utlämnandet och användandet av dessa i enlighet med denna policy.

4.         Användande av personlig information

4.1     Personlig information utlämnad till oss genom vår webbsida kommer att användas för de syften som specificeras i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbsidan.

4.2     Vi kan komma att använda din personliga information för att:

(a)      Sköta vår webbsida och vårt företag;

(b)      Anpassa vår webbsida efter dig;

(c)      Möjliggöra för dig att använda tjänsterna på vår webbsida;

(d)      Tillhandahålla tjänster köpta genom vår webbsida;

(e)      Skicka bekräftelse på betalning, fakturor och betalningspåminnelser till dig, samt ta emot betalningar från dig;

(f)       Skicka emailnotifikationer som du uttryckligen bett om;

(g)      Skicka dig vårt nyhetsbrev om du har bett att få detta (du kan närsomhelst avsluta din prenumeration på detta);

(h)      Skicka dig marknadsföringskommunikation relaterad till vårt företag som vi tror skulle kunna intressera dig, via post eller, om du uttryckligen samtyckt till detta, via email eller liknande teknologi (du kan när som helst informera oss om du inte längre vill erhålla denna typ av kommunikation);

(i)       Hantera förfrågningar och klagomål av eller om dig rörande vår webbsida;

(j)      Hålla vår webbsida säker och undvika bedrägeri;

(k)      Kontrollera efterföljelsen av de villkor som gäller för användandet av vår webbsida (inklusive bevakning av privata meddelanden skickade genom våra privata meddelandeservice).

4.3     Lämnar du personlig information för att publicera på vår webbsida så kommer vi att publicera denna och på alla andra sätt behandla eller använda denna i enlighet med det tillstånd du gett oss.

4.4     Dina integritetsinställningar kan användas för att begränsa publikation av din information på vår webbsida. Dessa kan ändras via dina sidor på webbsidan.

4.5     Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att utlämna din personliga information till en tredje part för att användas för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

4.6     Alla finansiella transaktioner via vår webbsida sköts av den betalningsservice vi använder, Adyen. Du kan läsa mer om deras integritetspolicy på https://www.adyen.com/home. Vi delar endast den information som är nödvändig för att hantera betalningar du göra genom vår webbsida, återbetala dessa eller hantera klagomål och frågor angående dessa med betalningsservicen.

5.         Utlämning av personlig information

5.1     Vi kan komma att utlämna din personliga information till våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare och professionella rådgivare, i den utsträckning detta anses nödvändigt för de ändamål som uttrycks i denna policy.  

5.2     Vi kan komma att utlämna din personliga information:

(a)      I den utsträckning som vi är nödgade att göra så enligt lag;

(b)      I samband med eventuell eller pågående rättsligt förfarande;

(c)      för att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive utlämnandet av information i syfte att förebygga bedrägeri och för att minska kreditrisk);

(d)      I det fall en person ber att få dessa utlämnade som vi har anledning att tro kommer att vända sig till domstol eller annan behörig instans för att få ut personuppgifter, givet att vi har anledning att tro att denne således kommer att få rätt till nämnda uppgifter.

5.3     Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part, utom i enlighet med denna policy.

6.         Internationell dataöverföring

6.1     Information som vi samlar in kan lagras, hanteras och överföras mellan alla de länder i vilka vi verkar, i syfte att använda informationen i enlighet med denna policy.

6.2     Personlig information som du publicerar på vår webbsida eller lämnar in för publikation på densamma kan komma att bli tillgängliga, via internet, världen över. Vi kan inte förhindra användande eller missbruk av denna information av andra.

6.3     Du ger ditt uttryckliga samtycke till de överföringar av information som nämns i denna sektion nummer 6.

7.         Bevarande av personlig information

7.1     Denna sektion nummer 7 lägger fram vår policy om förvar och förfarande av data. Dessa finns till för att garantera vårt efterföljande av våra lagliga skyldigheter gällande förvar och raderande av data.

7.2     Personlig information som vi hanterar för något eller några syften skall inte behållas längre än som är nödvändigt för nämnda syfte eller syften.

7.3     Oaktat andra villkor i denna sektion nummer 7 så kommer vi att behålla data:

(a)      I den utsträckning som detta krävs enligt lag;

(b)      Om vi har anledning att tro att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller eventuella framtida juridiska förfaranden;

(c)      För att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive utlämnandet av information i syfte att förebygga bedrägeri och för att minska kreditrisk).

8.         Din personliga information och säkerhet

8.1     Vi kommer att ta till skäliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga missbruk, ändringar och förlust av dina personliga uppgifter.

8.2     Vi kommer att förvara all personlig information du tillhandahållit på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

8.3     Alla elektroniska finansiella transaktioner utförda ingångna genom vår webbsida beskyddas av krypteringsteknologi.

8.4     Du accepter att all överföring av information via internet är till sin natur osäker och att vi inte kan garantera säkerheten för data sänd över internet.

8.5     Du är ansvarig för att hålla det lösenord du använder för att logga in på vår sida konfidentiellt, vi kommer inte att be dig om detta (utom när du loggar in på vår webbsida).

9.         Tillägg

9.1     Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy genom att publicera en ny version på vår webbsida.

9.2     Vi rekommenderar dig att se över policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du godkänner eventuella ändringar i denna.

9.3     Vi kan komma att uppmärksamma dig på eventuella ändringar i policyn genom mail.

10.      Dina rättigheter

10.1    Du kan be oss att utlämna all personlig information vi har om dig, tillhandahållande av dessa undergår följande krav:

 (a)     Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (för detta syfte accepterar vi generellt sett en vidimerad kopia av ditt pass).

10.2    Vi kan komma att underlåta att utlämna personlig information som du bett om i den mån detta är tillåtet enligt lag.

10.3    Du kan närsomhelst be oss att inte använda dina personliga uppgifter för marknadsföringssyften.

10.4    Du kan uttryckligen godkänna användandet av din personliga information, i annat fall erbjuder vi möjligheten att neka till användandet av dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte.

11.      Tredje parts webbsida

11.1    Vår webbsida innehåller hyperlänkar till och detaljer tillhörande tredje parts webbsida.

11.2    Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parts integritetspolicys.

12.      Uppdatering av personlig information

12.1    Vi ber dig kontakta oss om den personliga information vi har om dig skulle behöva uppdateras eller korrigeras.

13.      Cookies

13.1    Vår webbsida använder sig av cookies.

13.2    Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbsidan.

13.3    Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

13.4    Cookies innehåller typiskt sett ingen information som kan identifiera användaren, men personlig information som vi förvarar om dig kan kopplas till information förvarad i och erhållen från cookies.

13.5    På webbsidan använder vi både permanenta och sessionscookies.

13.6    De cookies vi använder på webbsidan samt syftena med dessa förklaras nedan:

(a)      Vår webbsida använder cookies för att känna igen en dator när en användare besöker webbsidan, för att följa dennes besök, för att tillåta användandet av varukorgen på webbsidan, för att förbättra webbsidans användarvänlighet, hantera webbsidan, analysera användandet av hemsidan, för att förebygga bedrägeri och förbättra webbsidans säkerhet samt anpassa den efter varje användare.

13.7    De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies, exempelvis:

(a)      I Internet Explorer (version 11) kan du blockera cookies genom att använda de inställningar som tillåter dig att hindra cookies, dessa hittar du under ”verktyg”, ”internetalternativ”, ”sekretess”, ”avancerat”.  

(b)      I Firefox (version 36) kan du blockera alla cookies genom att klicka "verktyg”, "inställningar", "sekretess”, välj "Use custom settings for history" i menyn och bocka sedan ur rutan "Accept cookies from sites";

(c)      I Chrome (version 41), kan du blockera alla cookies genom att gå till "inställningar", "visa avancerade inställningar" och sedan ”sekretess”, där du väljer "innehållsinställningar".

13.8    Att blockera alla cookies har en negativ inverkan på användningen av de flesta webbsidor.

13.9    Om du blockerar alla cookies så kommer du inte att kunna använda alla verktyg på vår webbsida.

13.10  Du kan radera alla cookies redan sparade på din dator; exempelvis:

(a)      I Internet Explorer (version 11), måste du radera cookiefiler manuellt (du hittar instruktioner för att göra det här: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);

(b)      I Firefox (version 36) kan du radera cookies genom att gå till ”verktyg”, välj ”rensa ut tidigare historik”, under ”tidsintervall att ta bort”, väljer du ”all historik”. Klicka på knappen bredvid ”detaljer” för att visa listan på historikposter. Markera sedan rutan för ”kakor”.

(c)      i Chrome (version 41), kan du radera alla cookies genom att gå till ”inställningar”, klicka på ”visa avancerade inställningar”, sedan ”innehållsinställningar” under ”sekretess”. Klicka på ”alla cookies och webbplatsdata” under ”cookies”, följt av ”ta bort alla”.

13.11  Att radera alla cookies har en negativ inverkan på användningen av de flesta webbsidor.

14.      Vår information

14.1    Den här webbsidan ägs och hanteras av Evaneos SA.

14.2    Vi är registrerade i Frankrike under registreringsnumret RCS Paris 513 191 122, vårt registrerade kontor finns på 42, rue Rochechouart, 75009 Paris.

14.3    Du kan kontakta oss genom att skriva till adressen ovan, genom att maila oss på kontakt@evaneos.se eller via telefon 00 46 844 68 23 19.