Hållbar turism med Evaneos

För Evaneos innebär hållbar turism ansvarsfullt resande som värnar om både människa och natur. Evaneos är en digital marknadsplats som gör det möjligt för små lokala aktörer att marknadsföra och sälja sina tjänster direkt till resenärer världen över. Genom att vara med på Evaneos plattform kan dessa lokala resebyråer öka sin försäljning och utveckla sin verksamhet. Att nå resenärer från olika delar av världen är oftast ett kostsamt och svårt arbete för dessa mindre aktörer. Evaneos plattform erbjuder enkel och effektiv marknadsföringslösning för dessa lokala resebyråer. Med högre försäljningssiffror kan de lokala resebyråerna anställa fler personer och aktivt bidrar till att skapa fler jobb i deras lokala ekonomi.

Småskalig, lokal turism

Många av de populära, exotiska resmål som vi vill besöka är utvecklingsländer vars ekonomi och lokalbefolkning inte alltid drar nytta av storskalig turism. Evaneos modell utesluter traditionella mellanhänder såsom multinationella researrangörer och leder till högre marginaler för den lokala aktören och mer pengar spenderade i utvecklingslandet. Genom att göra det enkelt och säkert att boka direkt med en lokal aktör hjälper Evaneos till att ändra hur människor reser. Att skräddarsy din resa tillsammans med en lokal reseexpert tar dig närmare den lokala befolkningen. Den lokala experten ger fördel åt småskaliga alternativ vid bokning av hotell och aktiviteter, självklart efter dina preferenser. Genom att undvika stora multinationella hotellkomplex och researrangörer stannar en större del av pengarna du spenderar kvar i landet och hjälper den lokala ekonomin.

Evaneos urval av lokala resebyråer

Evaneos fungerar som en stöttande tredje part både för resenären och den lokala resebyrån. Vi väljer noggrant ut de lokala resebyråerna vi samarbetar med. Du som resenär kan lita på hög service och professionella aktörer. Du kan smidigt och säkert betala din resa direkt till den lokala aktören oavsett var i världen du vill resa! En del av denna urvalsprocess rör de lokala resebyråernas sociala ansvar samt deras ansvar för natur och miljö. Detta betyder att vi samarbetar med lokala aktörer som behandlar sina anställda och leverantörer rättvist samt tar ansvar för den lokala miljön. Detta uppmuntrar lokala aktörer att bedriva en hållbar, ansvarsfull verksamhet.

Verktyg och utbildning för lokala aktörer

Evaneos erbjuder en rad stöttande tjänster till de lokala resebyråer vi samarbetar med. Dessa tjänster är bland annat rent tekniska verktyg som underlättar administrationen av reseplanerandet samt kommunikationen med resenärerna. Detta sparar den lokala experten mycket tid och tillåter dem att ägna mer tid och resurser åt det arbete de älskar och som är deras expertis, att planera resor där resenären verkligen upplever deras hemland. Evaneos stöttar även de lokala aktörerna med olika utbildningar så att de kan förfina sina färdigheter och förbättra sin service och erbjudanden.